Rejestracja | Logowanie | Koszyk: 0  szt.| 0,00 zł   
Promocje | Nowości | Bestsellery | Polecane    
Klauzula informacyjna
 
          Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest DamaBio Danuta Wypych ul. Żywiecka 13/15, 42-200 Częstochowa NIP 5732186544 z siedzibą w Częstochowie.

2. Celem zbierania danych jest realizacja zamówień / realizacja umowy sprzedaży oraz w celach marketingowych i promocyjnych.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu tzn wykonania umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja celu tzn wykonanie umowy.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa w tym podmioty działające na podstawie odrębnych umów powierzenia danych.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe przechowywane będą do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego

 

                                                                                                                                                                                                                                   Sklep DamaBio.pl
                                                                                                                                                                                                                                    www.damabio.pl
 
Powrót
Facebook

Blog