Ajurweda to system medycyny indyjskiej rozwinięty w starożytności liczący ponad 5000 lat. Termin ajurweda jest złożeniem słów ajuh „życie” oraz weda „wiedza o życiu”.

Istotą Ajurwedy jest świadome dążenie człowieka do pełnej równowagi na poziomie ciała, umysłu i ducha. Nauka traktuje ciało ludzkie jako całość – nie zajmuje się pojedynczym organem.
 

 

W założeniach medycyny ajurwedyjskiej człowiek stanowi jedność z kosmosem (wszechświatem). Ludzki organizm to zatem mikrokosmos, który jest odzwierciedleniem makrokosmosu.

Najważniejszą zasadą ajurwedy jest równowaga i harmonia.Według ajurwedy wszystko składa się z pięciu żywiołów.

Elementy te to: eter (akaśa), powietrze (waju), ogień (agni), woda (dźala) i ziemia (prythwi). Jeszcze jeden element prana ( siła życiowa, podstawowa energia ) posiadają istoty żyjące. Nasze ciało jest zdrowe kiedy tych pięć elementów pozostaje w równowadze, zaś zakłócenie tej równowagi prowadzi do chorób.Wszystko co występuję w naturze można określić przy pomocy tych pięciu elementów włączając to pory roku, pory dnia, geograficzne i topograficzne położenie a nawet tak subtelne aspekty natury jak emocje.

Wg ajurwedy pielęgnacja podstawowa człowieka powinna opierać się na odpowiedniej diecie, oczyszczaniu skóry, masażu i odpowiednim odżywianiu.

Uznawany za „ojca medycyny” europejskiej Hipokrates czerpał wiedzę z doświadczeń Ajurwedy.  Była ona też bazą do stworzenia Chińskiej Medycyny Tradycyjnej.

Ajurweda została uznawana w 1979 przez Światową Organizację Zdrowia jako koncepcja zdrowia i terapii.