Rejestracja | Logowanie | Koszyk: 0  szt.| 0,00 zł   
Promocje | Nowości | Bestsellery | Polecane    
Odstąpienie od umowy
 
Przysługuje Państwu prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki bez podania przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy o tym poinformować nas w drodze oświadczenia wysłanego na nasz adres: DamaBio, 42-200 Czestochowa, ul. Żywiecka 13/15 lub pocztą elektroniczną na adres: info@damabio.pl. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również przesłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie na nasz adres lub pocztą elektroniczną.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy zwracamy Państwu niezwłocznie wszystkie otrzymane od Państwa płatności, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Niezwłocznie potwierdzamy otrzymanie oświadczenie o odstapieniu od umowy.
Zwrotu płatności dokonanamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie i w tym celu udostępniliście w formularzu odstąpienia od umowy swój numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot płatności.
 
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas ).

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Formularz odstąpienia od umowy kliknij tutaj.

Powrót
Facebook

Blog